Giờ trong tuần

Date Time
Thứ Hai 10:00AM - 07:00PM
Thứ Ba 10:00AM - 07:00PM
Thứ Tư 10:00AM - 07:00PM
Thứ Năm 10:00AM - 07:00PM
Thứ Sáu 10:00AM - 03:00PM

Giờ cuối tuần

Date Time
Thứ Bảy 10:00AM - 02:00PM
Chủ Nhật Không có sẵn